Kancelaria Notarialna
Notariusz Katarzyna Sosińska
ul. Grunwaldzka 4/5 85-236 Bydgoszcz

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


  • akt zgonu spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • akta stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  • nr PESEL zmarłego.