Kancelaria Notarialna
Notariusz Katarzyna Sosińska
ul. Grunwaldzka 4/5 85-236 Bydgoszcz

Czynności notarialne


Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, spośród którego wymienić można te najczęściej realizowane:

 • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,
 • pełnomocnictwa,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umowy rozdzielności majątkowej czy intercyzy),
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty poddania się egzekucji,
 • poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach,
 • protesty weksli i czeków,
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz poświadczenia daty okazania dokumentu,
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter  lub szczególne okoliczności, mogą być one dokonywane również poza siedzibą kancelarii notarialnej.