Kancelaria Notarialna
Notariusz Katarzyna Sosińska
ul. Grunwaldzka 4/5 85-236 Bydgoszcz

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA


  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).